AS Ado Hazır Beton

AS Ado Hazır Beton

Temmuz 25, 2019

Müşteri Tarifine ve Şartnamesine Uygun Özel Betonlar
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya proje şartnamelerine göre kendilerine özel olarak yapılan beton tasarımları


Mineral Katkılı Betonlar ve Harçlar
Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle dökümleri, sülfat etkisine maruz deniz yapıları ve yüksek performans için ideal, çevre ve yapı dostu formüller


Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar ve Harçlar
Yeni beton standardı uyarınca bütün çevresel etki, kıvam, en büyük dane çapı, basınç dayanımı ve birim ağırlık sınıflarında betonlar


Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Harçlar
Zor kalıp şekilleri, sık ve yoğun donatılı bölgeler, pürüzsüz yüzey görünümü istenen yapı elemanları için ideal, yerleştirme ve sıkıştırma için şişleme veya vibrasyon istemeyen, kendiliğinden yerleşen ve sıkışan, en son teknoloji ürünü kimyasal katkılar içeren ve özel olarak tasarlanan karışımlar…Deprem güçlendirmeleri-mantolamaları, pompanın yetişemediği noktalara kadar akarak ulaşma, yerleştirme işçiliğinden tasarruf…


Hafif Beton ve Harçlar
Yapı zati ağırlığının azaltılmak istendiği, hafifliğin mukavemetten daha önemli olduğu durumların çaresi, hafif duvar elemanları, hafif tesviye betonları, hafif şap ve sıvalar için ideal özel agregalı, özel katkılı, özel tasarımlı pompalanabilir karışımlar


Polyproplen ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar
Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar… Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonları…


Püskürtme Beton
Tünel iksaları, şev takviyeleri, çelik eleman yangın kaplamaları, özel mimari uygulamalar için kuru veya yaş özel karışımla


Enjeksiyon Harç ve Şerbetleri
Baraj inşaatları, zemin iyileştirmeleri için istenilen özgül ağırlıkta ve gradasyonda harç ve şerbetler


Renkli Betonlar
Mimari estetik için form ile birlikte renkten de faydalanmak isteyen uygulamacılara sunduğumuz kozmetik bir çözüm


Geçirimli Betonlar
Yüzey drenajı için olağanüstü bir çözüm, filtre tabakaları için ideal betonlar… Otopark, spor sahaları gibi alanlarda su birikmelerini önleyici büyük bir kolaylık


Hazır Sıva
Şantiyede sıva işinizin verimini arttıran, süresini kısaltan, maliyetini düşüren, 48 saatten 72 saate kadar kullanabileceğiniz, kapınıza teslim hazır sıva

Sosyal Medyada Paylaşın !