Ytong – Multipor Dış Cephe Mantolama Sistemi

Temmuz 13, 2019

“Ytong – Multipor Cephe Sistemi” yeni yapılar için yanmaz, mineral esaslı ve ekonomik bir cephe ısı yalıtım çözümüdür. Bu sistemde Multipor, yalnızca betonarme yüzeylere uygulanır.

. 10 Adımda Uygulama:

1) Betonarme iskeleti tamamlanmış bir yapıda duvarlar, Ytong blokları ile Multipor levhası ve yapıştırıcısı kalınlığı kadar dışarı taşırılarak örülür.

2) Multipor Yapıştırıcısı hazırlanır.

3) Hazırlanan yapıştırıcı, levha yüzeyine taraklı mala ile sürülür veya çelik mala ile öbekler halinde uygulanır. Kullanılacak taraklı malanın diş derinliği, en az 12 mm olmalıdır.

4) Multipor Isı Yalıtım Levhası betonarme yüzey üzerine, duvardan 2 cm uzağa yapıştırılır, hafifçe bastırılır ve kaydırılarak yapıştırma işlemi tamamlanır. Multipor Isı Yalıtım Levhaları, maket bıçağı kullanılarak kolaylıkla istenilen boyutta kesilebilir. Sonraki sıralarda levhalar, kaydırılarak, terazisinde ve şaşırtmalı olarak uygulanır.

5) Multipor ısı yalıtım levhalarının birbirine temas eden yüzeylerine yapıştırıcı uygulanmadığından emin olunmalıdır. Levha yüzeylerinde oluşabilecek yükseklik farkları, rende yardımıyla düzeltilir. Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra mantolama dübeli uygulamasına geçilir. Dübeller levhanın ortasına uygulanmalıdır.

6) Dübelleme işleminin ardından, Multipor Levhası yüzeylerine ve Ytong duvar ile Multipor’un birleşim yerlerine donatı filesi kullanılarak birinci kat fileli sıva uygulanır.

7) Multipor üzerine uygulanan fileli sıva, duvar bloğu üzerine en az 15 cm olarak devam ettirilir. Sıva filesi, prizini almamış birinci kat sıva içerisine hafifçe gömülür. Sıva filesinin enine ve boyuna ek yerlerinde 10 cm bindirme yapılır. Farklı malzemelerin birleşim yeri üzerinde, sıva filesi çift kat uygulanmalıdır.

8) İlave olarak pencere ve kapı boşluklarının köşelerine, diyagonal takviye sıva filesi uygulaması yapılır.

9) Duvar yüzeyine 2 katman olarak uygulanacak Alsecco Ed-1 Hafif Sıva’nın ilk katmanı uygulanır.

10) Duvar ve Multipor yüzeylere uygulanan ilk kat sıva priz aldıktan sonra, üzerine Alsecco Ed-1 Hafif Sıva düzgün bir yüzey elde edilecek şekilde uygulanarak cephe sistemi tamamlanır.

Sosyal Medyada Paylaşın !