Multipor Tavan Isı Yalıtım Uygulaması

Temmuz 13, 2019

Mineral esaslı ve yanmaz ısı yalıtım levhası Multipor, bodrum kat ve otopark tavanları için enuygun ısı yalıtım malzemesidir ve mineral esaslı yüzeylere uygulanabilir. Multipor, bodrum kat ve otopark tavanlarında sadece yapıştırılarak uygulanır. Üzerine sıva, boya ve dübel gerektirmez.

5 Adımda Uygulama:
1) Doğru bir tavan ısı yalıtım uygulaması için, levhanın yapıştırılacağı yüzey düzgün ve terazisinde olmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce, yapıştırma yapılacak yüzeylerdeki kalıp hatalarından kaynaklanan taşmalar, kalıp sökümü sonrası oluşan çapaklar kırılır. Kabarmış sıva ve boya kalıntıları gibi özelliğini yitirmiş katmanlar yüzeyden kaldırılır.
2) Yapışmayı engelleyen, kalıp yağı içeren, bitümlü, boyalı, tozlu ve kirli zeminler temizlenir.
3) Multipor Yapıştırıcısı hazırlanır.
4) Hazırlanan yapıştırıcı tüm levha yüzeyine taraklı mala yardımıyla sürülür. Kullanılacak taraklı mala diş derinliği en az 12 mm olmalıdır.
5) Yüzeyine yapıştırıcı sürülen Multipor Isı Yalıtım Levhası, yapıştırılacak yüzeye hafifçe bastırılır. 2 cm kaydırılır ve yaklaşık 5 sn desteklenerek yapıştırma işlemi tamamlanır. Levhaların birbirine temas eden yüzeylerine yapıştırıcı uygulanmadığından emin olunmalıdır. Multipor Isı Yalıtım Levhaları, maket bıçağı kullanılarak kolaylıkla istenilen boyutta kesilebilir. Levha yüzeylerinde oluşabilecek yükseklik farkları, rende yardımıyla düzeltilir. +5 derecenin altında ve +30 derecenin üzerindeki ortam sıcaklıklarında uygulama yapılmamalıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın !